Skip to main content

รางวัลด้านความยั่งยืน

รางวัล Sustainability Prize จัดตั้งขึ้นมาเพื่อให้รางวัลแก่ช่างภาพที่หลงใหลในการสื่อสารเกี่ยวกับปัญหาใหญ่ที่สุดของโลกใบนี้

 

  • เปิดรับผลงานของช่างภาพทุกคนที่เข้าร่วมการประกวดระดับมืออาชีพ ซึ่งบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

  • ผู้ชนะอันดับหนึ่งจะได้รับเงินรางวัล 5,000 งานในนิทรรศการและหนังสือของ Sony World Photography Awards

  • โปรดดูเกณฑ์คุณสมบัติภาพถ่ายทั้งหมดจาก 'กฎกติกา' ในหน้าการประกวดระดับมืออาชีพ

  • หมดเขตวันที่ 13 มกราคม 2024 เวลา 13.00 น. GMT

 

รางวัลนี้เชิดชูเรื่องราว ผู้คน และองค์กรต่างๆ ที่เน้นย้ำถึงเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมขององค์การสหประชาชาติ ไม่ว่าจะเป็นการบอกเล่าเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความสนใจในเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางนิเวศวิทยา หรือการเชิดชูบุคคลและกลุ่มคนที่พยายามทำสิ่งต่างๆ เพื่อสร้างความแตกต่าง

Sustainability Prize เป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านสิ่งแวดล้อม Creators for the Planet ที่ Creo จัดขึ้นทั่วโลกตลอดทั้งปี โดยเป็นโครงการที่พัฒนาร่วมกับ United Nations Foundation (มูลนิธิสหประชาชาติ) และ Sony Pictures อ่านเพิ่มเติมที่นี่

 

เข้าร่วมเลย