Skip to main content

Kategoriler 2018

Professional Competition 
ประเภทต่างๆ ของการแข่งขัน 

- สถาปัตยกรรม: คณะกรรมการผู้ตัดสินจะทำหน้าที่ในการค้นหาภาพถ่ายที่สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการจับภาพจากโลกสามมิติ มาสู่โลกสองมิติ โดยที่ยังรักษาคุณสมบัติดั้งเดิมของภาพนั้นเอาไว้ได้ อย่างไม่มีที่ติ  แม้ว่า แสง มุม และ สัดส่วน จะถือว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญ แต่หัวข้อเรื่อง และเนื้อหา นั้นอาจครอบคลุมขอบเขตที่กว้างออกไปได้
- ประเด็นปัญหาร่วมสมัย: คณะกรรมการผู้ตัดสินจะทำหน้าที่ในการค้นหาชุดอนุกรมที่มีความต่อเนื่องอันแสดงให้เห็นถึงข้อมูลเชิงลึก เกี่ยวกับประเด็นที่เฉพาะเจาะจงทางสังคม, ของโลกโดยรวม หรือ ประเด็นปัญหาทางเศรษฐกิจ หรือ ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง, กลุ่มคน, ประชากร, ศาสนา หรือ วัฒนธรรม   ดังนั้น เหล่าช่างภาพจึงควรมีความเข้าใจที่ลึกซึ้งในหัวข้อ หรือ ประเด็นเหล่านี้ เป็นอย่างดี  รูปภาพและข้อความต่างๆ ที่ใช้ประกอบ นั้น ควรมุ่งเน้นไปยังเป้าหมายที่คุณได้นำเสนอเอาไว้ในงานภาพถ่ายนั้น สิ่งที่แตกต่างไปจาก ภาพถ่ายประเภท "เหตุการณ์ปัจจุบันและข่าวสาร" ก็คือ ช่างภาพจะเป็นผู้บอกเล่า ดำเนินเรื่องราว ด้วยภาพถ่าย นั้นเอง
- ความคิดสร้างสรรค์: คณะกรรมการผู้ตัดสินจะทำหน้าที่ในการค้นหาภาพถ่ายที่แสดงให้เห็นถึง ความแปลกใหม่ ไม่เหมือนใคร การทดลองในสิ่งใหม่ๆ และรวมไปถึงการมีจินตนาการที่ดี ในภาพถ่ายนั้น  ภาพถ่ายในประเภทนี้ จะเป็นการส่งเสริม สนับสนุนการใช้สื่อในเชิงสร้างสรรค์เพื่อการถ่ายภาพในรูปแบบต่างๆ ทุกรูปแบบ ตั้งแต่ภาพถ่ายจากอุปกรณ์การถ่ายภาพโดยไม่ใช้กล้อง ไปจนถึงเทคนิคการถ่ายภาพที่ทันสมัยต่างๆ  หัวข้อในเรื่องนี้ อาจมีความหลากหลาย แตกต่างกันไป และ อาจเป็นการรวมความคิดแบบนามธรรม และ แนวความคิดอื่นๆ เอาไว้ก็ได้ แต่แนวความคิดเชิงสร้างสรรค์ และ การเชื่อมโยงใจความสำคัญระหว่างภาพต่างๆเหล่านั้น จึงถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญ 
- เหตุการณ์ปัจจุบันและข่าวสาร: คณะกรรมการผู้ตัดสินจะทำหน้าที่ในการพิจารณา เลือกเฟ้น งานภาพถ่ายที่เป็นการบันทึกเหตุการณ์ ของเรื่องราวใดเรื่องราวหนึ่งโดยเฉพาะ ด้วยภาพถ่ายที่เป็นการนำเสนอข่าว หรือ เรื่องราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน  ดังนั้น เรื่องราวนั้นๆ จึงควรมีเนื้อหาของความเป็นจริง และเป็นที่สนใจของคนทั่วโลก หรือ คนในท้องถิ่น  งานนั้นไม่จำเป็นจะต้องสร้างความตระหนักถึงสาเหตุ ของเรื่องราวนั้น แต่อย่างใด และช่างภาพนั้น ไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นตัวเอกของเหตุการณ์ในการบอกเล่าเรื่องนั้นขึ้นมา ซึ่งต่างกับภาพในหัวข้อ "ประเด็นปัญหาร่วมสมัย"   การประมวลภาพนั้น สามารถที่จะกระทำได้ แต่ช่างภาพจะต้องรับผิดชอบในการที่จะหลีกเลี่ยง หรือ ไม่ทำการปรับแต่ง ดัดแปลงภาพ หรือ ขยายภาพไปในลักษณะที่ทำให้เกิดความบิดเบือน หรือ ความเปลี่ยนแปลงที่ต่างไปจากความเป็นจริงของภาพเหตุการณ์นั้น
- ภาพภูมิทัศน์: เพื่อนำเสนอพื้นที่ที่มีความแตกต่างหลากหลายของโลกใบนี้ เริ่มตั้งแต่ ภาพเวิ้งว้าง ที่มีสัดส่วนขนาดใหญ่ ไปจนถึงภาพถ่ายจากซอกมุมเล็กๆ ต่างๆของโลก  คณะกรรมการผู้ตัดสินจะมุ่งเน้นความสำคัญไปที่คุณสมบัติด้านความงดงามของภาพนั้นๆ  
- ธรรมชาติและสัตว์ป่า: คณะกรรมการผู้ตัดสินจะทำหน้าที่ในการค้นหาภาพถ่ายในเชิงศิลปะที่นำเสนอโลกแห่งธรรมชาติ ปรากฎการณ์ทางกายภาพ และ สิ่งมีชีวิต  ดังนั้น ภาพถ่ายในประเภทนี้ จึงควรจะได้รับการนำเสนอในมุมมองที่กว้างที่สุด เท่าที่จะเป็นไปได้ นับตั้งแต่ภาพของพืชและสัตว์ ไปจนถึง ภาพของสัตว์และสัตว์ป่าตามธรรมชาติ
- ภาพคน: คณะกรรมการผู้ตัดสินจะทำหน้าที่ในการเลือกเฟ้นภาพถ่ายที่มีความน่าสนใจ แปลกใหม่ และ ทรงพลังปลุกเร้าใจ ดังนั้น ภาพถ่ายในประเภทนี้ จึงควรได้รับการตีความในขอบเขตที่กว้างที่สุด เท่าที่จะเป็นไปได้  รูปภาพที่ได้นั้นควรแสดงให้เห็นถึงความคล้ายคลึง สอดคล้องกับหัวข้อเรื่อง และ ภาพนั้นอาจถ่ายทอดความรู้สึกอารมณ์ และ/หรือ ลักษณะเฉพาะตัวของบุคคล
- การค้นพบ - เนื่องจากการที่ไม่มี กฎเกณฑ์ ข้อกำหนดอย่างเฉพาะเจาะจงตามหัวขัอเรื่อง หรือ ประเภทของการถ่ายภาพ ดังนั้น คณะกรรมการผู้ตัดสินจึงต้องการที่จะเลือกสรร ภาพถ่ายที่น่าตื่นตาตื่นใจ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความรัก ความหลงใหล ในการถ่ายภาพของศิลปินช่างภาพผู้นั้น  ดังนั้น คณะกรรมการเหล่านั้นจึงต้องการที่จะค้นพบภาพถ่ายใหม่ๆ ซึ่งอาจไม่ได้รับการค้นพบเลย หากไม่มีการประกวดแข่งขัน เช่นนี้เกิดขึ้น  ภาพถ่ายในประเภทนี้ จึงเป็นการส่งเสริมวิธีการถ่ายภาพทั้งหมด ส่วนการบอกเล่าเรื่องราว นั้นอาจมีหรือไม่มีรวมอยู่ในงานนั้นก็ได้  อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญที่สุดก็คือ วิสัยทัศน์ของช่างภาพควรได้รับการนำเสนอ สื่อสาร ต่อคณะกรรมการผู้ตัดสินได้อย่างชัดเจน 
- ภาพนิ่ง: โดยปกติจะเป็นการจัดวางสิ่งต่างๆ ให้เป็นกลุ่มเป็นก้อน หรือ การวางเรียงของสิ่งของต่างๆ รวมกัน ดังนั้น ภาพนิ่งจึงมักจะเป็นการนำเสนอเรื่องราวของสิ่งที่ไม่มีชีวิต  วิธีการในเชิงปฏิบัติจึงอาจทำได้ ทั้งในแนวคลาสสิก ดั้งเดิม หรือ แนวนวัตกรรมใหม่ๆ และ แบบตรงไปตรงมา  คณะกรรมการผู้ตัดสินจะทำการพิจารณาการตีความในหัวข้อเรื่อง (รวมถึงองค์ประกอบ การให้แสง และการจัดวางกรอบของภาพ) ในการดูงานภาพถ่ายชิ้นนั้นๆ 
- กีฬา: คณะกรรมการผู้ตัดสินจะทำหน้าที่ในการเลือกเฟ้น ภาพถ่ายที่จับช่วงเวลาของความรุนแรง เข้มข้น, อารมณ์ และ การเคลื่อนไหว ในหัวข้อเรื่องของการกีฬาที่ได้เลือกไว้  ซึ่งการกีฬานั้นอาจมีความเป็นมืออาชีพ หรือ มือสมัครเล่น ก็ได้ แต่จุดหลักของภาพประเภทนี้ ก็คือการมุ่งเน้นไปที่นักกีฬา, สภาพแวดล้อมของการเล่นกีฬา, ความเพียรพยายามในการเล่น, อุปสรรค ความยาก หรือ ความขัดแย้ง หรือ รางวัลตอบแทน แต่อย่างไรก็ตาม ภาพนั้นควรจะต้องเป็นการบอกเล่าเรื่องราวที่ดีและชัดเจน

OPEN COMPETITION
ประเภทต่างๆ ของการประกวดแข่งขัน


- สถาปัตยกรรม: การถ่ายภาพอาคารสิ่งก่อสร้าง, หรือ โครงสร้าง ซึ่งอาจเป็นภาพถ่ายจากของจริง หรือ การถ่ายทอดตีความของตัวอาคาร สิ่งก่อสร้าง แต่ภาพถ่ายนั้นจะต้องมีการนำเสนอความสวยงามรวมอยู่ด้วย
- วัฒนธรรม: เมื่อพิจารณาภาพถ่ายในประเภทนี้ ในขอบเขตความหมายที่กว้างที่สุด ตามคำจำกัดความแล้ว ภาพถ่ายเหล่านี้อาจรวม สิ่งต่างๆ ดังนี้: ศิลปะ, การกีฬา, ประเพณีดั้งเดิม, ประวัติศาสตร์, งานเทศกาล, เหตุการณ์ในท้องถิ่นและ/หรือ งานพิธีเฉลิมฉลองต่างๆ   
- ภาพถ่ายที่ขยาย ดัดแปลง: ภาพถ่ายที่ได้รับการดัดแปลงทางเทคนิค  ภาพในประเภทนี้ อาจรวมไปถึงภาพเชิงนามธรรม ภาพพาโนรามาหรือภาพปริทัศน์, ภาพตัดต่อ และ ภาพคอมโพสิต เป็นต้น
- ภาพของการเคลื่อนไหว: เป็นการจับภาพการเคลื่อนไหวไว้ในภาพเดี่ยวและนิ่ง ในชิ้นงานเดียวกัน
- ทัศนียภาพและธรรมชาติ: เพื่อนำเสนอมุมมองในโลกทางกายภาพ  เพื่อเป็นเปิดกว้างต่อการถ่ายทอด ตีความ ภาพถ่ายประเภทนี้จึงครอบคลุมภาพถ่ายของภูมิประเทศ ภูเขา ธารน้ำแข็ง พืช และ สิ่งอื่น ๆ อีกมากมาย โปรดทราบว่า ภาพสัตว์ป่าและชีวิตธรรมชาติ จะไม่ถูกรวมเอาไว้ในภาพถ่ายเพื่อการประกวดแข่งขันประเภทนี้
- ภาพคน: ช่างภาพควรที่จะมีความสามารถในการนำเสนอ ภาพของการแสดงออก และ อารมณ์ ความรู้สึกของบุคคลนั้นๆ/ของกลุ่มคนที่ถูกถ่ายภาพ ได้อย่างชัดเจน  โดยปกติแล้ว ผู้ที่ถูกถ่ายภาพนั้น ต้องตระหนักดีว่า ภาพนั้นได้รับการถ่ายบันทึเอาไว้ และ ภาพนั้นจะต้องมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องระหว่างผู้ที่ถูกถ่ายภาพ กับ ภาพถ่ายนั้น อย่างเด่นชัด
- ภาพนิ่ง: โดยปกติแล้ว ภาพถ่ายประเภทนี้จะเป็นบอกเล่าเรื่องของสิ่งที่ไม่มีชีวิต บ่อยครั้งที่ภาพถ่ายนั้นจะเป็นภาพของการจัดวางสิ่งของให้เป็นกลุ่มเป็นก้อน หรือ การจัดเรียงวัตถุรวมกัน โดยปราศจากภาพของมนุษย์ วิธีการในเชิงปฏิบัติ สามารถกระทำได้ทั้งในแนวคลาสสิก ดั้งเดิม หรือ แนวนวัตกรรมใหม่ และ แบบตรงไปตรงมา  
- ภาพถ่ายตามท้องถนน: เป็นภาพถ่ายเพื่อบันทึกชีวิตประจำวัน ในพื้นที่สาธารณะ ทั่วๆไป
- การเดินทาง: ภาพถ่ายที่สร้างแรงบันดาลใจจากการท่องเที่ยวของคุณ การเดินทางนั้นอาจเป็นการเดินทางระยะใกล้ๆ หรือ การเดินทางระยะไกล ก็ได้
- สัตว์ป่า: ภาพถ่ายในประเภทนี้จะมุ่งเน้นไปที่สัตว์ที่ป่าที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ และ ภาพนั้นจะต้องได้รับการถ่ายบันทึกในสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติของสัตว์ป่านั้น

YOUTH COMPETITION
คำสรุปความ: สภาพสิ่งแวดล้อม รอบตัวคุณ


คณะกรรมการผู้ตัดสินนั้น ต้องการที่จะได้เห็นได้ชมโลกโดยผ่านสายตา หรือ มุมมองของช่างภาพวัยเยาว์ คนหนุ่มคนสาว
ดังนั้น ภาพถ่ายดังกล่าวจึงควรที่จะถ่ายทอดเนื้อหา หรือ นำเสนอภาพของสิ่งแวดล้อมรอบตัวคุณ ต่อสายตาคณะกรรมการผู้ตัดสิน ด้วยภาพถ่ายเพียงภาพเดียว  คำสรุปความ จึงควรเขียนขึ้นเพื่อการสื่อสารที่สร้างความเข้าใจ ในขอบเขตที่กว้างที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้  "สภาพสิ่งแวดล้อม รอบตัวคุณ" อาจเป็นรูปถ่ายที่นำเสนอเพื่อแบ่งปันความรู้ ความประทับใจใน วัฒนธรรม หรือ พิธีการ งานเฉลิมฉลองทางศาสนาของคุณ โดยมุ่งเน้นเรื่องราวที่เกิดขึ้น ณ บ้านเกิดเมืองนอน หรือ สถานที่ใกล้บ้านของคุณ ช่วงเวลาพิเศษสำหรับคนในครอบครัว หรือ ทัศนียภาพที่สวยงามของสถานที่รอบๆตัวคุณ 

<none>