Skip to main content

Professional competition

  • เข้าร่วมได้ฟรี
  • เปิดให้ทุกคนสามารถส่งชุดผลงาน 5 ถึง 10 รูปภาพต่อหมวดหมู่
  • มีสิบหมวดหมู่อันหลากหลายให้เข้าร่วม
  • รางวัลสำหรับช่างภาพอันดับที่ 1, 2 และ 3 และช่างภาพที่ได้รับการเสนอชื่อมากถึง 7 รายในแต่ละหมวดหมู่
  • ผู้ชนะรางวัลรวมหนึ่งคนจะได้รับตำแหน่งช่างภาพแห่งปี ซึ่งมีชื่อว่า []
  • โปรดชม 'กฎ' ด้านล่างสำหรับเกณฑ์คุณสมบัติรูปภาพฉบับเต็ม
  • ช่างภาพแห่งปีจะได้รับรางวัลเป็นการร่วมจัดแสดงผลงานเดี่ยวของตัวเองในนิทรรศการ Sony World Photography Awards London ในปีถัดไป
  • หมดเขตวันที่ 12 มกราคม 2024 เวลา 13.00 น. GMT

รางวัลต่างๆ

ผู้ชนะโดยรวม ผู้ชนะในหมวดหมู่อันดับที่สองอันดับที่สาม ผู้เข้ารอบ
ชนะ $25,000 (USD)x
เที่ยวบินและที่พักสำหรับพิธีมอบรางวัลในลอนดอนxx
รับอุปกรณ์ถ่ายภาพดิจิทัล Sonyxx
ประกาศนียบัตร xxxx
ถ้วยรางวัล xx
การเป็นที่รับรู้จากสื่อระดับโลก xxxxx
สำเนาของหนังสือxx
การรวมอยู่ในหนังสือxxxx
การเข้าร่วมนิทรรศการxxxxx
ได้รับการโปรโมทบนเว็บไซต์ของ WPOxxxxx
ได้รับการโปรโมทแก่ชุมชนของ WPO xxxxx
การจัดแสดงเดี่ยวที่นิทรรศการลอนดอนในปีถัดไปx

*โปรดทราบว่ารูปภาพของคุณอาจถูกแสดงแบบดิจิทัล (บนหน้าจอ) หรือนำไปตีพิมพ์