Skip to main content

Open competition

  • เข้าร่วมได้ฟรีและเปิดให้ทุกคนสามารถส่งภาพเดี่ยวที่ถ่ายในปี 2024
  • ส่งภาพเข้าประกวดได้ไม่เกิน 3 ภาพ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
  • มีสิบหมวดหมู่อันหลากหลายให้เข้าร่วม
  • รางวัลสำหรับผู้ชนะในหมวดหมู่และช่างภาพที่ได้รับการเสนอชื่อมากถึง 15 รายในแต่ละหมวดหมู่
  • ผู้ชนะโดยรวมได้รับตำแหน่งช่างภาพแบบเปิดแห่งปี [ ]
  • โปรดชม 'กฎ' ด้านล่างสำหรับเกณฑ์คุณสมบัติรูปภาพฉบับเต็ม
  • หมดเขตวันที่ 3 มกราคม 2025 เวลา 13.00 น. GMT

รางวัลต่างๆ

ผู้ชนะโดยรวมผู้ชนะของหมวดหมู่ผู้เข้ารอบ
ชนะ $5,000 (USD)x
รับอุปกรณ์ถ่ายภาพดิจิทัล Sony xx
เที่ยวบินและที่พักสำหรับพิธีมอบรางวัลในลอนดอนx
ประกาศนียบัตร xx
ถ้วยรางวัล x
การเป็นที่รับรู้จากสื่อระดับโลก xxx
สำเนาของหนังสือxx
การรวมอยู่ในหนังสือxxx
การเข้าร่วมนิทรรศการ*xx
ได้รับการโปรโมทบนเว็บไซต์ของ WPO xxx
ได้รับการโปรโมทแก่ชุมชนของ WPO xxxx

*โปรดทราบว่ารูปภาพของคุณอาจถูกแสดงแบบดิจิทัล (บนหน้าจอ) หรือนำไปตีพิมพ์