Skip to main content

Giải thưởng Quốc gia & Khu vực hỗ trợ các nhiếp ảnh gia ở đủ trình độ khả năng trên toàn cầu. Được chọn từ các ảnh dự thi của Cuộc thi Mở rộng, chương trình này giới thiệu tài năng địa phương trên sân khấu quốc tế.

 

  • Tất cả các ảnh dự thi Cuộc thi Mở rộng của các nhiếp ảnh gia ở các quốc gia đã đăng ký chương trình Giải thưởng Quốc gia & Khu vực đều được tự động xem xét

  • Tất cả những người chiến thắng đều nhận được thiết bị chụp ảnh kỹ thuật số của Sony và được đưa vào sách và triển lãm Giải thưởng Nhiếp ảnh Thế giới Sony

  • Vui lòng xem 'Quy tắc' trên trang Cuộc thi Mở rộng để biết đầy đủ các tiêu chí về ảnh chụp đủ điều kiện

  • Hạn chót là ngày 3 tháng 1 năm 2025 lúc 1 giờ chiều GMT

 

Giải thưởng Quốc gia công nhận các nhiếp ảnh gia có quốc tịch và quyền cư trú của một quốc gia cụ thể*, trong khi Giải thưởng Khu vực tôn vinh các nhiếp ảnh gia đến từ một khu vực cụ thể.

*Ngoại trừ Ả Rập Saudi, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Kuwait, Qatar

 

DỰ THI NGAY

NATIONAL AWARDS


 

B

Bangladesh

 

C

Cambodia

 

E

Egypt

 

G

Germany

 

I

India
Indonesia

 

J

Japan


 

 

K

Korea
Kuwait

 

 

M

Malaysia
Myanmar


 

 

N

Nepal
Nigeria

P

Pakistan
Philippines
Poland

Q

Qatar

S

Saudi Arabia
Singapore
South Africa
Sri Lanka

T

Taiwan
Thailand
Turkey

U

United Arab Emirates
United States

V  

Vietnam