Skip to main content

การประกวดแข่งขันสำหรับเยาวชน คนหนุ่มสาว

ความชื่นชอบ หลงใหล ในการถ่ายภาพนัั้นมักจะมีจุดเริ่มต้นในวัยเยาว์ การแข่งขันการถ่ายภาพสำหรับเยาวชน สำหรับช่างภาพทุกๆวัย ที่มีอายุระหว่าง 12-19 ปี นีี้จะเป็นการยกย่องพรสวรรค์ ความสามารถของช่างภาพรุ่นใหม่ๆ ต่อๆ ไปในอนาคต


การแข่งขัน จึงเป็นการช่วยให้ช่างภาพรุ่นเยาว์ วัยหนุ่มสาว ได้มีโอกาสเจริญเติบโต และพัฒนาฝีมือในอาชีพของพวกเขาได้ต่อไป กรรมการผู้ตัดสินจะทำหน้าที่ในการค้นหาภาพต่างๆ ที่มีองค์ประกอบที่ดี, แสดงให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ และ ความคมชัดของภาพ


ใจความสรุป สำหรับการประกวดประจำปี พ.ศ. 2561 : สภาพแวดล้อม รอบตัวคุณ

กรรการผู้ตัดสินต้องการที่จะได้เห็นโลก ผ่านสายตา ของช่างภาพวัยเยาว์ วัยหนุ่มสาว ทั้งหลาย
คุณสามารถนำเสนอ ภาพของสิ่งแวดล้อมรอบตัวคุณ ต่อสายตากรรมการผู้ตัดสิน ด้วยภาพเดี่ยว เพียงภาพเดียว ข้อความสรุปนั้น จึงควรเป็นการสื่อเพื่อความเข้าใจในแบบรวมๆ ที่กว้างที่สุดได้  "สภาพแวดล้อมของคุณ" อาจเป็นรูปถ่ายเพื่อการนำเสนอ แบ่งปันในด้านวัฒนธรรม หรือ งานเฉลิมฉลอง พิธีการทางศาสนา เพื่อเป็นการเล่าที่เน้นถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นใกล้บ้านเกิดเมืองนอน ช่วงเวลาอันพิเศษของคนในครอบครัว หรือ ภูมิทัศน์ที่สวยงามในสถานที่ที่คุณอยู่อาศัย ที่ล้อมรอบตัวคุณ

นอกเหนือจากรางวัลหลัก ต่างๆ นั้นแล้ว เหล่าช่างภาพที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รวมทั้งช่างภาพที่ได้รับการคัดเลือก ทั้งหมด ทุกคน จะได้มีโอกาสเพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในแคมเปญ สื่อโฆษณาระดับสากล ทีี่มีการนำเสนอต่อสายตาชาวโลกบนเว็บไซต์ของ World Photography Organization และงานนิทรรศการ จะมีการจัดขึ้น ณ Somerset House ในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ในฤดูใบไม้ผลิประจำปี พ.ศ. 2561

คณะกรรการผู้ตัดสินจะมอบรางวัล ดังต่อไปนี้:

  • รางวัลผู้ชนะเลิศการแข่งขันประเภทเยาวชน คนหนุ่ม สาว จำนวน 1 ราย
  • รางวัลสำหรับเหล่าช่างภาพที่ได้ผ่านเข้ารอบชิง ร่วม 10 ท่าน
  • รางวัลชมเชยสำหรับเหล่าช่างภาพ ร่วม 40 ราย

"หลังจากที่ ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดแข่งขันระดับเยาวชน คนหนุ่มสาว ชีวิตของฉันก็ได้เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง  สิ่งนี้ให้พลังใหม่ๆ กับฉันในการเริ่มที่จะเชื่อมั่น ศรัทธาในสายอาชีพนี้ "  - Alecsandra Raluca Dragoi ผู้ชนะเลิศการแข่งขันระดับเยาวชน คนหนุ่มสาว ปี ค.ศ. 2013


 

โปรดทราบว่า

การแข่งขันชิงรางวัล Sony World Photography Awards ประจำปี พ.ศ. 2561 จะเริ่มเปิดรับสมัครใน วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560
อนึ่ง ในการเข้าร่วมการแข่งขันการถ่ายภาพ ระดับเยาวชน นั้น คุณจะต้องมีอายุระหว่าง 12-19 ปี ภายในวันที่ปิดรับสมัคร

 

รางวัลต่างๆ

  •  รางวัลผู้ชนะเลิศการแข่งขันระดับเยาวชน คนหนุ่มสาว - ตั๋วเครื่องบินและที่พัก เพื่อไปรับรางวัลในกรุงลอนดอน / อุปกรณ์การถ่ายภาพดิจิตอลของโซนี่ / ได้รับการรวมอยู่ในการจัดแสดงนิทรรศการ ณ Somerset House, เมืองลอนดอน
  •  รางวัลผู้เข้ารอบคัดเลือก - การจัดแสดงนิทรรศการดิจิตอล ณ Somerset House, เมืองลอนดอน / ได้รับการรวมชื่ออยู่ในสิ่งตีพิมพ์ หนังสือสำหรับผู้ชนะเลิศ