Skip to main content

การประกวดแข่งขันชิงรางวัลระดับมืออาชีพ

ในแต่ละปี การประกวดแข่งขันชิงรางวัลระดับมืออาชีพ ของ Sony World Photograhy Awards ได้สร้างสรรค์ความหลากหลายในแง่ของแรงบันดาล การเข้ามามีส่วนร่วม และ อารมณ์การถ่ายภาพ จากทุกๆมุมทั่วโลก

การรายงานข่าว ลำดับเหตุการณ์ ด้วยภาพถ่าย (แทนคำพูดนับร้อยนับพัน) และ ภาพถ่ายรายงานข่าวที่ดุเดือด เข้มข้น ดูจะเป็นสิ่งที่เดินเคียงคู่ขนานไปกับ วิจิตรศิลป์, การทำงานในชีวิตจริง และการทำงานในด้านการตลาด เชิงพาณิชย์ เฉกเช่นเดียวกับ ภาพสวยงามที่เป็นแรงบันดาลใจ ในโลกของธรรมชาติ และ การเดินทางของเรา ที่ได้ถูกเล่าเรื่องราวด้วยภาพถ่ายเหล่านั้น

การประกวดแข่งขันชิงรางวัลระดับมืออาชีพ นั้นจะตัดสินกันที่เนื้องาน   เหล่าช่างภาพทั้งหลายจะต้องส่งภาพถ่ายเข้าประกวด อย่างน้อย 5 ภาพ, สูงสุด ไม่เกิน 10 ภาพ และการเสนอทั้งหมดจะต้องส่งมา พร้อมกับชุดคำบรรยายภาพ

ณ จุดสูงสุดของการประกวดแข่งขันชิงรางวัลระดับมืออาชีพ ก็คือ ตำแหน่งผู้ชนะเลิศ ช่างภาพแห่งปีหนึ่งในรางวัลที่โดดเด่น ทรงคุณค่าที่สุด อันเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติอย่างสูง ในบรรดาการประกวดแข่งขันชิงรางวัลการถ่ายภาพ(ทั้งหมด) ผู้ชนะเลิศที่ได้รับการคัดเลือกในแต่ละปี โดย คณะกรรมการตัดสินรางวัลกิตติมศักดิ์จากบรรดาผู้ชนะเลิศการประกวด อันดับหนึ่งในระดับมืออาชีพ จากทุกประเภท

นอกเหนือไปจากมีรางวัลหลักๆ แล้ว, ช่างภาพที่เข้ารอบชิงชนะเลิศ และ ช่างภาพที่เข้ารอบคัดเลือกจะถูก รวมรายชื่ออยู่ในสิ่งพิมพ์โฆษณาทั่วโลก ซึ่งจะถูกเผยแพร่ในเว็บไซต์ของ องค์กรการถ่ายภาพระดับโลก และจะมีการจัดแสดงนิทรรศการ ณ Somerset House, เมืองลอนดอน ในฤดูใบไม้ผลิ ปี ค.ศ. 2018 

"การได้เป็นช่างภาพผู้ได้รับรางวัล แห่งปีในปี ค.ศ. 2013 นั้น ถือเป็นการเชิดชูเกียรติอย่างยิ่งใหญ่ และได้ทำให้ผลงานของดิฉัน/ผม ได้เป็นที่รู้จักแก่ผู้ชม ทั่วโลก " - Andrea Gjestvang ช่างภาพแห่งปี ค.ศ. 2013 Sony World Photography Awards

รางวัลต่างๆ

  •  รางวัลช่างภาพแห่งปี - เงินรางวัล $ 25,000 (USD) / อุปกรณ์การถ่ายภาพดิจิตอลของโซนี่ / ซึ่งได้รวมอยู่ในการจัดการแสดงนิทรรศการ ณ Somerset House, เมืองลอนดอน
  • รางวัลผู้ชนะเลิศในประเภทต่างๆ - ตั๋วเครื่องบิน & ที่พักเพื่อเข้าร่วมใน พิธีมอบรางวัล ที่เมืองลอนดอน / อุปกรณ์การถ่ายภาพดิจิตอล ของโซนี่ / หนังสือสิ่งพิมพ์สำหรับผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ/ ซึ่งได้รวมอยู่ในการจัดแสดงนิทรรศการ ณ Somerset House, เมืองลอนดอน
  •  รายชื่อช่างถ่ายภาพผู้เข้ารอบคัดเลือก - การแสดงนิทรรศการดิจิตอล ณ Somerset House, เมืองลอนดอน 

Online 10

POPUP10X2